Lid worden?

Wens je lid te worden van duikschool DIOS Liedekerke? Ga dan even langs op woensdagavond tussen 20u30 en 22u00 bij het bestuur van DIOS in het zwembad van Liedekerke.

Na kennisneming van onze reglementen kan je dan een inschrijvingsformulier invullen.

Betaling van het lidgeld dient te gebeuren op de Diosrekening met vermelding van reden van betaling en vergeet ook jouw naam niet te vermelden. Een medische controle is verplicht en een medische fiche is verkrijgbaar bij de P.R man van Dios. Het ingevulde afknipstrookje dient afgegeven te worden aan het Dios secretariaat.

De toegang tot het zwembad kan enkel als aan bovenstaande vereisten voldaan is en na toelating van de duikschoolleider. Eens je lidgeld betaald aan Dios, jouw adresgegevens correct overgemaakt zijn en jouw medische fiche in het bezit is van de secretaris, dan zal u elke 2 maand een tijdschrift van Nelos ontvangen “Hippocampus” , en ben je verzekerd door Arena.